Wij hebben in 2014 de contracten met de grote zorgverzekeraars niet getekend, uit protest tegen de veel te lage contracttarieven. 

Zowel de patiënten als de praktijk hebben veel hinder gehad van dit besluit. Patiënten moesten zelf een deel van de logopedie betalen of naar een andere praktijk (die wel contracten had) uitwijken; de praktijk werd geconfronteerd met een fikse terugloop in het aantal behandelingen. 

Vanaf 2015 tot en met 2017 hebben wij daarom alle contracten weer getekend, zodat de logopedische behandeling voor iedereen vanuit de basisverzekering volledig werd vergoed. 

(Houdt u wel rekening met het eigen risico. Kijk voor meer informatie onder de knop Vergoedingen en Tarieven).

 

Voor 2018 en 2019 hebben wij met ALLE zorgverzekeraars BEHALVE DE FRIESLAND een contract afgesloten.

Bent u dus verzekerd bij De Friesland, dan zult u voor behandeling door onze praktijk ZELF een deel van de kosten moeten betalen.

Dit geldt voor zowel kinderen als volwassenen (bij volwassenen gaat dit bedrag NIET van het eigen risico af).

Onze praktijk hanteert voor ongecontracteerde zorg de tarieven die in 2016 zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. U vindt deze tarieven in de tabel hieronder. 

U betaalt zelf het verschil tussen de tarieven van De Friesland voor ongecontracteerde zorg, en de tarieven in onderstaande tabel.