Wij hebben in 2014 de contracten met de grote zorgverzekeraars niet getekend, uit protest tegen de veel te lage contracttarieven. 

Zowel de patiënten als de praktijk hebben veel hinder gehad van dit besluit. Patiënten moesten zelf een deel van de logopedie betalen of naar een andere praktijk (die wel contracten had) uitwijken; de praktijk werd geconfronteerd met een fikse terugloop in het aantal behandelingen. 

Vanaf 2015 tot en met 2019 hebben wij daarom alle contracten weer getekend, zodat de logopedische behandeling voor iedereen vanuit de basisverzekering volledig werd vergoed. 

(Houdt u wel rekening met het eigen risico. Kijk voor meer informatie onder de knop Vergoedingen en Tarieven).

 

Voor  2020 hebben wij weer met ALLE zorgverzekeraars een contract afgesloten.