Veel mensen krijgen na het doormaken van een coronabesmetting last van stem- of ademhalingsklachten. Logopedie kan in deze gevallen hulp bieden.

Wilt u hier meer over weten ? Bekijkt u dan dit informatiefilmpje. (klik hier)

Mocht u na het bekijken van het fimpje nog vragen hebben, dan kunt u ons bellen of mailen.

 

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacy-wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van start gegaan.

Om aan de eisen van de privacywet AVG te voldoen, heeft onze praktijk zorgvuldig een stappenplan doorlopen en een privacyreglement opgesteld.

In dit privacyreglement wordt beschreven wat wij met uw persoonlijke gegevens doen en waarom, en ook wat uw rechten zijn met betrekking tot het gebruik van uw gegevens.

Klik hier als u het privacyreglement wilt lezen.

 

Een andere maatregel vanuit de wetgeving is de identificatieplicht van minderjarigen in de zorg.

Minderjarigen onder de 14 jaar zijn nog niet verplicht om zich te identificeren en hoeven dan ook nog niet in het bezit te zijn van een identiteitsbewijs.

Dit is ons sinds de invoering van de identificatieplicht allemaal bekend en de heersende opvatting.

Maar wist u dat er uitzonderingen op deze regel zijn ? Zo is het in de zorg wèl verplicht dat uw kind zich kan identificeren.

Wij vragen daarom bij het eerste bezoek aan iedereen, dus ook aan minderjarigen onder de 14 jaar, een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.

Heeft u geen ID voor uw kind en wilt u toch met behandeling beginnen, dan heeft u 14 dagen de tijd om een identiteitsbewijs aan te vragen en aan de zorgverlener te overleggen.

Voor informatie van de Rijksoverheid over dit onderwerp, kunt u hier klikken. 

 

 

 

 

Vanuit onze beroepsvereniging de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is op YouTube een informatiefilmpje te zien over logopedie.

Wij willen dit graag met u delen. Als u het fimpje wilt bekijken klikt u hier

   

 

Op het parkeerterrein vóór het gezondheids-centrum Het Kruispunt geldt een blauwe zone.

De maximale parkeertijd is 2 uur. Vergeet niet uw parkeerkaart achter de voorruit te plaatsen !

Parkeert u buiten het parkeerterrein in de omgeving van het gezondheidscentrum, let dan goed op de borden. Per 1 februari 2017 is het parkeerbeleid in Rijswijk aangepast en zijn er zones ingesteld met betaald parkeren en parkeren voor omwonenden. 

Zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met (privacy)gevoelige informatie is een essentieel onderdeel van ons werk.

Zeker nu sinds 1 januari 2016 de Wet Meldplicht Datalekken in Nederland is ingevoerd en nog strengere wetgeving vanaf mei 2018 op Europees niveau geldt.
Daarom versturen we privacygevoelige informatie uitsluitend beveiligd en versleuteld met behulp van ZIVVER.
Op deze manier kunnen alleen verzender en ontvanger bij de informatie.

Wat merkt u van het gebruik van ZIVVER?

Als wij u een beveiligd bericht sturen, krijgt u een notificatiebericht in uw mailbox.
Hierin staat een blauwe knop met een link naar een beveiligde omgeving waar het bericht voor u klaar staat.
Om het bericht te openen ontvangt u een SMS of wachtwoord.
In sommige gevallen staat er een code in het notificatiebericht die u invoert om het bericht te kunnen lezen.

Niet alleen kunnen wij mails versturen met ZIVVER, wij kunnen ook veilig gemaild worden. Wanneer u ons een beveiligde mail wilt sturen, klikt u op onderstaande knop.

 

                         

 

(Meer informatie over ZIVVER vindt u op www.zivver.com en support@zivver.com.)

Als u een verwijzing krijgt voor logopedie zult u merken dat u niet altijd meteen geholpen kunt worden. Dat is niet alleen bij onze praktijk zo, veel van onze collega’s in de regio hebben regelmatig ook een wachtlijst.

U kunt dus, als u ons belt om een afspraak te maken, op een wachtlijst worden geplaatst.

Hoe lang u zult moeten wachten is afhankelijk van uw beschikbaarheid en de vrijkomende plaatsen in onze agenda's.

In sommige contracten met de zorgverzekeraars is als voorwaarde gesteld, dat wij een klantervaringsonderzoek moeten gaan uitzetten in 2019.

Dat betekent dat wij onze cliënten bij afsluiting van de behandeling zullen vragen om een enquête in te vullen. 

De enquête wordt verzorgd door een onafhankelijk bedrijf en uw vragenlijst blijft volkomen anoniem voor ons. 

De gegevens worden, uiteraard alleen met uw toestemming, doorgestuurd naar de zorgverzekeraar. 

Wij hopen dat zoveel mogelijk mensen mee willen doen aan de enquête, zodat wij aan de eisen van de zorgverzekeraar kunnen voldoen.