Naar aanleiding van de maatregelen rondom het Corona virus geven wij (vooral) logopediebehandelingen via tele-logopedie (telefoon / videobellen).

Tele-logopedie wordt vergoed door de zorgverzekeraar. 

Momenteel wordt gekeken hoe ook de face-to-face behandelingen weer verantwoord vormgegeven kunnen worden.

De NVLF (onze beroepsvereniging) heeft samen met de andere paramedische beroepsgroepen een protocol voor opstarten paramedische zorg en een leidraad hygiënemaatregelen opgesteld. Deze documenten liggen op dit moment bij het RIVM ter goedkeuring. 

We hopen hierover snel duidelijkheid te kunnen geven. Tot die tijd blijven wij vooral behandelen middels video-bellen.

Er kunnen gewoon nieuwe aanmeldingen voor logopedie worden gedaan ! U kunt zich aanmelden door de voicemail in te spreken of een aanmelding te versturen via deze website (klik hier voor informatie over aanmelden). 

 

Zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met (privacy)gevoelige informatie is een essentieel onderdeel van ons werk.

Zeker nu sinds 1 januari 2016 de Wet Meldplicht Datalekken in Nederland is ingevoerd en nog strengere wetgeving vanaf mei 2018 op Europees niveau geldt.
Daarom versturen we privacygevoelige informatie uitsluitend beveiligd en versleuteld met behulp van ZIVVER.
Op deze manier kunnen alleen verzender en ontvanger bij de informatie.

Wat merkt u van het gebruik van ZIVVER?

Als wij u een beveiligd bericht sturen, krijgt u een notificatiebericht in uw mailbox.
Hierin staat een blauwe knop met een link naar een beveiligde omgeving waar het bericht voor u klaar staat.
Om het bericht te openen ontvangt u een SMS of wachtwoord.
In sommige gevallen staat er een code in het notificatiebericht die u invoert om het bericht te kunnen lezen.

Niet alleen kunnen wij mails versturen met ZIVVER, wij kunnen ook veilig gemaild worden. Wanneer u ons een beveiligde mail wilt sturen, klikt u op onderstaande knop.

 

                         

 

(Meer informatie over ZIVVER vindt u op www.zivver.com en support@zivver.com.)

Op dit moment begrijpen wij dat er vragen zijn omtrent ons beleid en het Corona-virus (COVID-19). Wij verzekeren u dat wij er alles aan doen om onze praktijk veilig te houden voor iedereen. Wij volgen nauwgezet de situatie rondom het virus en volgen in deze de adviezen en richtlijnen van zowel de regering, het RIVM alsook van onze beroepsvereniging, de NVLF, op.

Het veilig houden van onze praktijk kunnen we alleen met uw hulp. Wij vragen u dan ook niet naar de praktijk te komen wanneer er sprake is van verkoudheid, hoesten en/of koorts ! Blijf thuis ! We maken graag een nieuwe afspraak. 

Hartelijk dank voor uw begrip en medewerking.

 

In sommige contracten met de zorgverzekeraars is als voorwaarde gesteld, dat wij een klantervaringsonderzoek moeten gaan uitzetten in 2019.

Dat betekent dat wij onze cliënten bij afsluiting van de behandeling zullen vragen om een enquête in te vullen. 

De enquête wordt verzorgd door een onafhankelijk bedrijf en uw vragenlijst blijft volkomen anoniem voor ons. 

De gegevens worden, uiteraard alleen met uw toestemming, doorgestuurd naar de zorgverzekeraar. 

Wij hopen dat zoveel mogelijk mensen mee willen doen aan de enquête, zodat wij aan de eisen van de zorgverzekeraar kunnen voldoen. 

 

Op 1-1-2005 startten Mariëtte Valk, Miranda Snoeij en Jenneke Bovelander met elkaar de maatschap Logopedie Steenvoorde op. Een jaar later konden we intrekken in het gezondheidscentrum, en sinds bijna twee jaar zijn we ook in gezondheidscentrum Rijswijk Buiten (locatie van Rijnweg) aan het werk. Sinds mei 2018 hebben we in Jessica van der Weijden een fijne vierde collega kunnen verwelkomen. Inmiddels is de samenstelling van het team gewijzigd: Jenneke Bovelander is eind 2019 met pre-pensioen gegaan en in maart is Barbara Cornelisse gestart als ons nieuwste teamlid.

En ineens, bijna ongemerkt, zijn we 15 jaar verder. We hebben vaak hard moeten werken, tegenslag maar vooral voorspoed gekend.  Onze praktijk heeft in de loop der tijd veel ervaring en naamsbekendheid ontwikkeld. We kijken met trots en blijdschap terug op deze fijne jaren met elkaar.

Begin 2020 staat voor ons dan ook in het teken van onze 15e verjaardag, wij zullen het nieuwe jaar in een feestelijke stemming welkom heten !

 

 

 

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacy-wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van start gegaan.

Om aan de eisen van de privacywet AVG te voldoen, heeft onze praktijk zorgvuldig een stappenplan doorlopen en een privacyreglement opgesteld.

In dit privacyreglement wordt beschreven wat wij met uw persoonlijke gegevens doen en waarom, en ook wat uw rechten zijn met betrekking tot het gebruik van uw gegevens.

Klik hier als u het privacyreglement wilt lezen.

 

Een andere maatregel vanuit de wetgeving is de identificatieplicht van minderjarigen in de zorg.

Minderjarigen onder de 14 jaar zijn nog niet verplicht om zich te identificeren en hoeven dan ook nog niet in het bezit te zijn van een identiteitsbewijs.

Dit is ons sinds de invoering van de identificatieplicht allemaal bekend en de heersende opvatting.

Maar wist u dat er uitzonderingen op deze regel zijn ? Zo is het in de zorg wèl verplicht dat uw kind zich kan identificeren.

Wij vragen daarom bij het eerste bezoek aan iedereen, dus ook aan minderjarigen onder de 14 jaar, een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.

Heeft u geen ID voor uw kind en wilt u toch met behandeling beginnen, dan heeft u 14 dagen de tijd om een identiteitsbewijs aan te vragen en aan de zorgverlener te overleggen.

Voor informatie van de Rijksoverheid over dit onderwerp, kunt u hier klikken. 

 

 

 

 

Na 15 jaar geleden samen met Mariëtte Valk en Miranda Snoeij de praktijk te hebben opgericht, heeft Jenneke Bovelander in november 2019 besloten met pre-pensioen te gaan. 

Gelukkig kunnen we in de persoon van Barbara Cornelisse een nieuw teamlid en goede opvolgster van Jenneke welkom heten in ons team.

Barbara is een goede bekende van onze teamgenoten en een gewaardeerde collega, we hopen dat zij een fijne tijd tegemoet gaat in onze praktijk !

 

Op het parkeerterrein vóór het gezondheids-centrum Het Kruispunt geldt een blauwe zone.

De maximale parkeertijd is 2 uur. Vergeet niet uw parkeerkaart achter de voorruit te plaatsen !

Parkeert u buiten het parkeerterrein in de omgeving van het gezondheidscentrum, let dan goed op de borden. Per 1 februari 2017 is het parkeerbeleid in Rijswijk aangepast en zijn er zones ingesteld met betaald parkeren en parkeren voor omwonenden. 

Vanuit onze beroepsvereniging de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is op YouTube een informatiefilmpje te zien over logopedie.

Wij willen dit graag met u delen. Als u het fimpje wilt bekijken klikt u hier

   

 

Als u een verwijzing krijgt voor logopedie zult u merken dat u niet altijd meteen geholpen kunt worden. Dat is niet alleen bij onze praktijk zo, veel van onze collega’s in de regio hebben regelmatig ook een wachtlijst.

U kunt dus, als u ons belt om een afspraak te maken, op een wachtlijst worden geplaatst.

Hoe lang u zult moeten wachten is afhankelijk van uw beschikbaarheid en de vrijkomende plaatsen in onze agenda's.