Logopedie zit in de basisverzekering. U hoeft dus niet aanvullend verzekerd te zijn. De logopedische behandeling (met enkele uitzonderingen waaronder dyslexiebehandeling!) wordt volledig door de verzekering vergoed, wanneer uw logopedist een contract heeft met uw zorgverzekering.

Kijk voor informatie over onze contracten op de pagina nieuws - contracten en vergoedingen. (klik hier om naar deze pagina te gaan).

Een uitzondering hierop vormt de verzuimnota: wanneer u zonder geldige reden wegblijft van een afspraak, die u niet 24 uur van te voren heeft afgezegd, worden de kosten bij u persoonlijk in rekening gebracht (zie ook de praktijkregels). De verzekering dekt deze kosten niet, die moet u dus zelf betalen.

Voor zorg die betaald wordt uit de basisverzekering, dus ook voor logopedie, geldt voor iedereen vanaf 18 jaar een verplicht eigen risico. Dat betekent dat u de eerste zorgkosten uit de basisverzekering zelf betaalt, met uitzondering van o.a. huisartsenzorg. 

Voor uitgebreide informatie over de zorgverzekering kunt u kijken op de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering. Voor de juiste pagina over het eigen risico klikt u hier. U ziet hier hoeveel u zelf moet betalen voordat de zorgverzekering de zorgkosten betaalt. 

 

 

De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in overleg met  zorgverzekeraars en de beroepsvereniging (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie).

Vanaf 2014 volgen de grote verzekeraars deze aanbevolen tarieven niet meer en bieden zij lagere tarieven, gemiddeld tot 25% onder het NZa tarief. Net als in de gehele zorgsector wordt op logopedie flink bezuinigd.

Vanaf 2017 zijn de tarieven vrijgegeven en mogen logopedisten die geen contracten met de zorgverzekeraars afsluiten, hun eigen tarief bepalen. De zorgverzekeraars mogen zelf bepalen hoeveel zij vergoeden, binnen bepaalde regels.

Onze praktijk streeft ernaar, in het belang van onze cliënten, zoveel mogelijk de contracten met de zorgverzekeraars te tekenen.

In het onderstaande overzicht vindt u de tarieven die wij hanteren voor ongecontracteerde zorg.