De meest voorkomende stoornissen per stoornisgebied:

 • Taal:
  • taalontwikkelingsstoornissen
  • communicatieproblemen bij ouderen (bijv. bij dementie)
 • Spraak:
  • articulatieproblemen
  • stotteren
  • broddelen
  • nasaliteitsstoornissen
  • vertraagde spraakontwikkeling
  • neurologische spraakstoornissen
 • Stem:
  • heesheid / stemproblemen
  • ademhalingsstoornissen (bij astma, COPD, hyperventilatie)
 • Gehoor:
  • luister- en aandachtsproblemen
  • hoortraining bij slechthorendheid of bijv. na plaatsing Cochleair Implantaat (CI)
  • spraakafzien
  • problemen met de auditieve vaardigheden of auditieve verwerking (bijv. klankherkenning, auditief geheugen)
 • Mondfuncties:
  • afwijkende mondgewoonte:
   • zuiggewoonte
   • afwijkende mondmotoriek
   • habitueel mondademen
   • afwijkende slikgewoonte
  • slikstoornissen bij volwassenen

 

In de praktijk treft u een folderrek aan met folders over de meest voorkomende stoornissen.

Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (N.V.L.F.) kunt u informatiefolders vinden over de verschillende stoornissen waarmee u bij de logopedist terecht kunt. Ga naar www.logopedie.nl en klik op de knop Publieksinfo.

U kunt via deze link een promotiefilmpje van de N.V.L.F. bekijken. Hierin ziet u met welke problemen een logopedist u kan helpen.

Ook onder de knop “Tips” (klik hier om rechtstreeks door te gaan naar deze bladzijde) vindt u hulp bij het zoeken naar informatie op het internet. 

Heeft u toch nog vragen? Dan kunt u ons mailen.