De meest voorkomende stoornissen per stoornisgebied:

 • Taal:
  • taalontwikkelingsstoornissen
  • stoornissen bij meertalige opvoeding
  • dyslexie (let op: dyslexiebehandeling  wordt niet vergoed! Wij behandelen wel bijkomende en oorzakelijke problemen)
  • afasie
 • Spraak:
  • stotteren
  • spraakontwikkelings-stoornissen
  • slissen
  • dysartrie
 • Stem:
  • heesheid
  • ademhalingsstoornissen
 • Gehoor:
  • luister- en aandachtsproblemen, concentratieproblemen
  • slechthorendheid of doofheid
  • problemen met de auditieve vaardigheden (bijv. klankherkenning, auditief geheugen)
 • Mondfuncties:
  • slikproblemen, eet- en drinkproblematiek
  • problemen met de mondmotoriek
  • afwijkende mondgewoonten (duimzuigen, open mondgedrag, afwijkende slikgewoonte)

In de praktijk treft u een folderrek aan met folders over de meest voorkomende stoornissen.

Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (N.V.L.F.) kunt u informatiefolders vinden over de verschillende stoornissen waarmee u bij de logopedist terecht kunt. Ga naar www.logopedie.nl en klik op de knop Publieksinfo.

Ook onder de knop “Tips” (klik hier om rechtstreeks door te gaan naar deze bladzijde) vindt u hulp bij het zoeken naar informatie op het internet. 

Heeft u toch nog vragen? Dan kunt u ons mailen.