Logopedie is zorg op maat. In de behandeling wordt zoveel mogelijk in overleg met de patiënt gezocht naar de beste aanpak.

Het is belangrijk dat u zich geholpen voelt en dat u baat heeft bij de logopedie. Wij kijken dus niet alleen naar de verwijsdiagnose van de verwijzend arts, maar zijn vooral benieuwd naar uw eigen hulpvraag. Wat wilt u bereiken ? Waar loopt u tegenaan in het dagelijks leven, in hoeverre wordt u door uw probleem beperkt ?

Daarbij zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden. Welke aanpak is geschikt voor uw probleem en werkt voor u persoonlijk ? Sommige behandelmethoden slaan bij de ene persoon aan maar bij de ander totaal niet. 

Wij vinden het belangrijk dat u zich bij ons thuis en veilig voelt. Aarzel dus niet om uw vragen, twijfels of mening uit te spreken tegen uw logopedist; zo kunnen wij u het beste helpen.

 

 

 

 

Zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met (privacy)gevoelige informatie is een essentieel onderdeel van ons werk.

Zeker nu sinds 1 januari 2016 de Wet Meldplicht Datalekken in Nederland is ingevoerd en nog strengere wetgeving vanaf mei 2018 op Europees niveau geldt.
Daarom versturen we privacygevoelige informatie uitsluitend beveiligd en versleuteld met behulp van ZIVVER.
Op deze manier kunnen alleen verzender en ontvanger bij de informatie.

Wat merkt u van het gebruik van ZIVVER?

Als wij u een beveiligd bericht sturen, krijgt u een notificatiebericht in uw mailbox.
Hierin staat een blauwe knop met een link naar een beveiligde omgeving waar het bericht voor u klaar staat.
Om het bericht te openen ontvangt u een SMS of wachtwoord.
In sommige gevallen staat er een code in het notificatiebericht die u invoert om het bericht te kunnen lezen.

Niet alleen kunnen wij mails versturen met ZIVVER, wij kunnen ook veilig gemaild worden. Wanneer u ons een beveiligde mail wilt sturen, klikt u op onderstaande knop.

 

                         

 

(Meer informatie over ZIVVER vindt u op www.zivver.com en support@zivver.com.)

Mocht u desondanks klachten hebben over de logopedische behandeling, en u komt er samen met uw logopedist niet uit, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling  van het Klachtenloket Paramedici. 

Meer informatie over de klachtenregeling vindt u op www.klachtenloketparamedici.nl 

 

 

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacy-wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van start gegaan.

Om aan de eisen van de privacywet AVG te voldoen, heeft onze praktijk zorgvuldig een stappenplan doorlopen en een privacyreglement opgesteld.

In dit privacyreglement wordt beschreven wat wij met uw persoonlijke gegevens doen en waarom, en ook wat uw rechten zijn met betrekking tot het gebruik van uw gegevens.

Klik hier als u het privacyreglement wilt lezen.

 

Een andere maatregel vanuit de wetgeving is de identificatieplicht van minderjarigen in de zorg.

Minderjarigen onder de 14 jaar zijn nog niet verplicht om zich te identificeren en hoeven dan ook nog niet in het bezit te zijn van een identiteitsbewijs.

Dit is ons sinds de invoering van de identificatieplicht allemaal bekend en de heersende opvatting.

Maar wist u dat er uitzonderingen op deze regel zijn ? Zo is het in de zorg wèl verplicht dat uw kind zich kan identificeren.

Wij vragen daarom bij het eerste bezoek aan iedereen, dus ook aan minderjarigen onder de 14 jaar, een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.

Heeft u geen ID voor uw kind en wilt u toch met behandeling beginnen, dan heeft u 14 dagen de tijd om een identiteitsbewijs aan te vragen en aan de zorgverlener te overleggen.

Voor informatie van de Rijksoverheid over dit onderwerp, kunt u hier klikken.