Aanmelden

Aanmelden kan per telefoon of per email. In het menu onder de knop "contact" vindt u alle gegevens die u nodig heeft om ons te bereiken.

U kunt op de website het aanmeldingsformulier invullen  (klik hier) en versturen.

Om in te kunnen schatten of u wel of niet een verwijzing nodig heeft, hebben wij twee checklists gemaakt. Als u één of meer vragen van de checklist met "ja" kunt beantwoorden, is het raadzaam eerst uw huisarts te raadplegen; u kunt zich desgewenst met een verwijzing van de huisarts opnieuw aanmelden voor logopedie.

Voor het bekijken van de checklists heeft u Adobe Reader nodig.

Klik hier om naar de checklist voor volwassenen (ouder dan 12 jaar) te gaan.

Klik hier om naar de checklist voor kinderen (t/m 12 jaar) te gaan.

Directe toegankelijkheid Logopedie (DTL)- logopedie zonder verwijzing

Per 1 januari 2012 is de praktijk direct toegankelijk. Dat wil zeggen dat u geen verwijzing van uw huisarts of medisch specialist meer nodig heeft. Er zijn echter uitzonderingen!

 • sommige zorgverzekeraars vergoeden de directe toegankelijkheid niet. Bent u verzekerd bij CZ (waaronder Ohra, Delta Lloyd) of De Friesland, dan heeft u in ieder geval een verwijzing nodig.
 • Daarnaast heeft u altijd een verwijzing nodig, wanneer de logopedist geen contract heeft met uw zorgverzekeraar. (Let u in dat geval ook op hoeveel u zelf bijbetaalt, dit kan aardig oplopen ! Zie ook de mededelingen over contracten  in de rubriek Nieuws - Vergoeding 2016)
 • komt u zonder verwijzing naar de praktijk, dan neemt de logopedist met u een vragenlijst (dtl-screening) door om te bepalen of uw klachten door een logopedist zonder verwijzing behandeld kunnen worden. Blijkt uit deze screening dat dit niet het geval is, dan wordt u geadviseerd uw huisarts te raadplegen. U kunt zich dan in veel gevallen met een verwijzing van de huisarts opnieuw aanmelden voor logopedie.

Logopedie met verwijzing

Een verwijzing voor logopedie krijgt u van de huisarts, medisch specialist (bv. KNO-arts) of orthodontist, en door sommige verzekeraars worden ook verwijzingen van de jeugdarts geaccepteerd. Met een machtiging van de arts (waarop diagnose, vraagstelling en handtekening) kunt u zich aanmelden bij de logopedist. De machtiging geeft u bij het eerste bezoek af.

 

 • Tijdens het eerste bezoek wordt in een vraaggesprek zo veel mogelijk informatie verzameld over uw klacht(en). Dit gesprek heet de anamnese.

 

 • Vervolgens wordt onderzoek gedaan, hiervoor is soms nog een (of meerdere) bijeenkomst(en) nodig.

 

 • Op basis van de informatie uit anamnese en onderzoek wordt een diagnose gesteld.  Naar aanleiding van deze diagnose kan de logopedist u:
  • 1.: advies en informatie geven hoe u met uw klachten kunt omgaan;
  • 2.: doorverwijzen naar een andere vorm van hulpverlening;
  • 3.: een behandelplan voorstellen om uw klachten logopedisch te behandelen.

 

 • In de behandeling krijgt u oefeningen en adviezen aangeboden die u thuis regelmatig dient toe te passen om het beoogde resultaat te bereiken. Het is belangrijk dat u zich vooraf realiseert dat thuis oefenen bij de behandeling hoort, en u hier dus de tijd voor neemt.

 

 • Na een aantal behandelingen zal een evaluatiegesprek plaatsvinden. Zo nodig wordt de behandeling bijgesteld.

 

 • Als de behandeling kan worden afgesloten, wordt een eindverslag gemaakt voor de verwijzer, u kunt een afschrift van dit verslag vragen als u wilt.

 

 • Om terugval te voorkomen is het soms raadzaam een controleafspraak te maken.